ปลูกกัญชาในโรงเรือน ดียังไง?

เชื่อว่ามีหลายคนเริ่มปลูกกัญชากันจริงจังหลังมีการปลดล็อกกัญชา กัญชา (Cannabis) ถือเป็นพืชที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และผู้ปลูกควรศึกษาสายพันธุ์ที่ปลูก เพื่อการดูแลอย่างเหมาะสม การ ปลูกกัญชาในโรงเรือน จึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีในการดูแลกัญชา

ตั้งแต่เริ่มปลดล็อกกัญชาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ประชาชนสามารถปลูกกัญชา หรือมีพืชกัญชาไว้ในครอบครองได้ ไม่ผิดกฎหมาย โดยจะต้องมีการจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” และมีรายละเอียดอีกเล็กน้อยว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง

ปลูกกัญชาในโรงเรือน

ปลูกกัญชาในโรงเรือน ดียังไง?

การปลูกกัญชาในโรงเรือน จะช่วยให้ต้นกัญชามีผลผลิตที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ ปราศจากการปนเปื้อนและสารกำจัดศัตรูพืช การปลูกในโรงเรือน แบ่งย่อยเป็น โรงเรือนระบบปิด กับ โรงเรือนเพาะปลูกพืช (Green House)

ปลูกกัญชาในโรงเรือน

โรงเรือนระบบปิด ส่วนมากนิยมปลูกในตู้คอนเทนเนอร์ เพราะปิดมิดชิด สามารถควบคุมสภาวะการปลูกได้ ปลูกได้ 3-4 รอบ/ปี แต่มีต้นทุนสูง เหมาะกับการใช้งานประโยชน์ทางการแพทย์ หรือใช้งานสำหรับอุตสาหกรรมใหญ่ และเหมาะกับกัญชาสายพันธุ์ลูกผสม (สายพันธุ์ไฮบริด)

โรงเรือนเพาะปลูกพืช (Green House) รูปแบบการที่นิยมที่สุด เพราะสามารถเลือกขนาดของโรงเรือนให้เหมาะกับต้นกัญชาได้ ทั้งจำนวนและส่วนสูง หรือพูดง่าย ๆ ว่า นักปลูกที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ปลูกไว้หลังบ้าน จำนวนไม่มาก ก็สามารถปลูกในโรงเรือนเพาะปลูกขนาดเล็กได้ — ดูโรงเรือนเพาะปลูกสำเร็จรูป

ข้อดีของการปลูกกัญชาในโรงเรือนเพาะปลูกพืช (Green House)

1. ป้องกันศัตรูพืชได้ดีกว่าปลูกแบบแปลงเปิด
2. ระบายอากาศได้ดี ความคุมความชื้นป้องกันการเกิดเชื้อราได้ดี
3. มีแสงจากดวงอาทิตย์ส่องทะลุเข้ามาได้
4. ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ ปลูกได้ 4-5 รอบ/ปี
5. ติดตั้งโรงเรือนง่าย

ปลูกกัญชาในโรงเรือน

เทคนิคปลูกกัญชาในครัวเรือน

สำหรับการปลูกในครัวเรือน นอกจากการปลูกกัญชาในโรงเรือนเพาะปลูกแล้ว ควรต้องมี Trick การปลูกติดไว้สักหน่อย เพื่อให้กัญชาอยู่รอดปลอดภัย ได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพ

1. ควรวางแผนการปลูกช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม โดยจะออกดอกเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน และเริ่มเก็บผลผลิตเดือนมกราคม เพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ทำให้ได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพ
2. แนะนำปลูกในกระถางขนาด 30 ลิตร หรือ 12 นิ้ว
3. ควรใช้ดินปลูกร่วนซุย ชื้น แต่ไม่แฉะ
4. ต้นอ่อนของกัญชา วางไว้ในแสงรำไร
5. เมื่อต้นโตเต็มวัยจะสามารถทนแสงแดดได้ ให้นำไปปลูกในที่ที่มีแสงส่องถึง
6. ใส่ปุ๋ย 3 ครั้งหลังปลูก คือ 30, 60, 90 วันหลังปลูก
7. รดน้ำเช้า-เย็น ปริมาณปานกลาง
8. หมั่นตัดแต่งใบ เมื่อพบว่ามีแมลงมาทำลาย

การปลูกกัญชาในโรงเรือนยังมีข้อจำกัดอยู่ ไม่ว่าจะโรงเรือนระบบปิด กับ โรงเรือนเพาะปลูกพืช (Green House) ก็ตาม ด้วยความสูงของโรงเรือนค่อนข้างจำกัด และเรื่องของแสง จึงควรเลือกปลูกสายพันธุ์ไฮบริด หรือสายพันธุ์ลูกผสม ต้นไม่สูงมาก

โรงเรือนแบบไหน ที่จะเหมาะกับการปลูกกัญชา?

  1. โรงเรือนสีใส  จะเหมาะกับ ต้นกัญชาที่โตแล้ว เพราะกัญชาต้องการแสงแดดเยอะ และโรงเรือนควรเป็นแบบทรงสูง
  2. โรงเรือนสีขาว เหมาะสำหรับ คนที่เพาะชำอยู่ และต้องการ โรงเรือนเพื่อควบคุมเรื่องน้ำ และป้องกันพวกแมลง ถ้าเป็นไปได้ ควรใช้โรงเรือน ที่มีช่องระบายอากศ และตาข่ายกันแมลงด้วย เพื่อที่จะสามารถเปิดระบายอากาศได้

shopee >> https://shope.ee/4fJePuhgFl

กินกัญชาอย่างไรให้ปลอดภัย

กัญชามีสารสำคัญ 2 ชนิด คือ CBD และ THC โดยจะมี CBD ไม่ถึง 0.30% และ THC ประกอบอยู่ถึง 12%

สาร THC ที่อยู่ในใบ เมื่อทำไปปรุงอาหารที่ผ่านความร้อนนาน ๆ หรือปรุงด้วยไขมัน เช่น การทอด จะทำให้สาร THC ละลายได้ดี แล้วถูกสกัดออกมามากขึ้น หากร่างกายได้รับ THC มากเกินไปจะไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย ทำให้เป็นพิษและเมาได้ ส่วน CBD ที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องสกัดออกมา ทำได้ในกระบวนการอุตสาหกรรมแปรรูป เช่น ยารักษาโรค

    • ควรผ่านความร้อนจำกัดปริมาณ เช่น ใส่ใบกัญชา 1-3 ใบ ต่อแกง 1 หม้อ หรืออาจเลือกกินแค่น้ำ ไม่กินใบ
    • ไม่ควรกินเกิน 5-8 ใบ/วัน
    • ระวังการกินใบแห้งที่ผ่านความร้อนมาแล้ว (ตากแห้ง) จะมีสาร THC อยู่ในตัวประมาณ 1-2 มิลลิกรัม/ใบ หากนำมาปรุงอาหารด้วยการใช้ความร้อนหรือไขมันอีก ปริมาณสาร THC จะยิ่งเพิ่มขึ้น

กรมอนามัยได้แนะนำปริมาณใบกัญชาต่อเมนูไว้ในประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 ดังนี้

อาหารประเภททอด ใช้ใบกัญชา 1-2 ใบสด กรณีทำไข่เจียว แนะนำครึ่งใบ-1 ใบสด เนื่องจากสาร THC และ CBD ละลายได้ดีในน้ำมัน
อาหารประเภทผัด ใช้ใบกัญชา 1 ใบสด
อาหารประเภทแกง ใช้ใบกัญชา 1 ใบสด
อาหารประเภทต้ม ใช้ใบกัญชา 1 ใบสด
ผสมในเครื่องดื่ม 200 มิลลิลิตร ใช้ใบกัญชา 1 ใบสด

© www.gourmetandcuisine.com

ปลูกกัญชาในโรงเรือน

ทิ้งท้ายเป็น Trick ปลูกกัญชาในครัวเรือน และแนะนำส่วนที่นำมารับประทานได้อย่างปลอดภัย หวังว่าการปลดล็อกกัญชาแบบเสรีครั้งนี้ จะทำให้เพื่อน ๆ มีความสุขกันทั่วหน้า อย่าลืม! ศึกษาให้ดีถึงประโยชน์/โทษของกัญชา เพื่อจะนำไปใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *