Monthly Archives: October 2021

โรงเรือนปลูกต้นไม้ กับ 6 อุปกรณ์จำเป็นสำหรับ Home Gardener

ตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายคนต้องอยู่ติดบ้านมากขึ้น หลายคนผันตัวมาเป็น Home Gardener ปลูกผัก ปลูกต้นไม้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมช่วยคลายเครียดในช่วงที่ต้องอยู่บ้านนาน ๆ ได้ดีทีเดียว วันนี้ Cactus Villa ขอเป็นกำลังใจให้เหล่า Gardener มือสมัครเล่น พร้อมเอาใจช่วยแนะนำ โรงเรือนปลูกต้นไม้ และ 6 อุปกรณ์จำเป็นสำหรับ Home Garden