Tag Archives: โรงเรือนปลูกกัญชา

ปลูกกัญชาในโรงเรือน ดียังไง?

เชื่อว่ามีหลายคนเริ่มปลูกกัญชากันจริงจังหลังมีการปลดล็อกกัญชา กัญชา (Cannabis) ถือเป็นพืชที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และผู้ปลูกควรศึกษาสายพันธุ์ที่ปลูก เพื่อการดูแลอย่างเหมาะสม การ ปลูกกัญชาในโรงเรือน จึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีในการดูแลกัญชา