Tag Archives: แต่งห้องด้วยชั้นวาง

แต่งห้องด้วยชั้นวางของ ชั้นวางต้นไม้ สร้างบรรยากาศน่าอยู่

การสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้น่าอยู่ไม่ใช่เรื่องยาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตกแต่งด้วย แน่นอนว่าต่างคนต่างมีสไตล์ที่ชอบ แต่เราเชื่อว่าหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ชิ้นสำคัญที่จะมาเติมเต็มพื้นที่ให้น่าอยู่ และขาดไม่ได้เลย คือ ชั้นวางของ หรือ ชั้นวางต้นไม้