Tag Archives: ปลูกต้นไม้คอนโด

แนะนำโรงเรือนสำเร็จรูป สำหรับพื้นที่อยู่อาศัยยอดนิยม 4 ประเภท

เคยอยากปลูกต้นไม้ ปลูกผัก เพาะพันธุ์พืช แต่พื้นที่อยู่อาศัยไม่อำนวยบ้างไหมคะ? ผู้เขียนเองก็เจอปัญหาเช่นเดียวกัน อยู่คอนโดแต่มีพื้นที่ระเบียงค่อนข้างเล็ก ดันอยากเป็นสายกรีนปลูกผัก ปลูกต้นไม้พันธุ์เล็ก ๆ แต่เมื่อได้ “โรงเรือนสำเร็จรูป” มาเป็นตัวช่วย ปัญหาเหล่านี้ก็หลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลย