Tag Archives: กระบองเพชร

การดูแลรักษาต้น กระบองเพชร

ว่าด้วยเรื่องกระบองเพชร  Cactus หรือคุ้นหูกันในชื่อกระบองเพชร การดูแลรักษาควรคำนึงถึงสภาพอากาศ แสงแดด น้ำ ดินปุ๋ย กระถาง ซึ่งแต่ละพันธุ์นั้นจะมีการดูแลรักษาที่แตกต่างกันออกไปกระบองเพชรนั้นเป็นพืชทะเลทราย ทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนได้เป็นอย่างดีและมีหลายสายพันธุ์ กระบองเพชร